ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att tillse att avkastningen av förvaltad förmögenhet “användes i enlighet med kyrkans stadgar avseende dess hjälpverksamhet och för övrigt i kyrkans anda efter förvaltningens, av donationen, egna bedömande”. Med kyrkan avses här Svenska församlingen av Herrens Ny Kyrka, som är Nova Hieroslyma, (nedan kallad församling) i enlighet med församlingens stadgar i dess lydelse den 23 september 1981 och som intagits som bilaga till stiftelsens stadgar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Herrens nya kyrka
Organisationsnummer:802011-0790
Adress:
  • Susanna Åkerman
  • Krukmakargatan 6, 6 tr
  • 118 51 Stockholm
Telefonnummer:070-4410802
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS