ÄNDAMÅL

Behållningen ska användas till lärjungarnas bästa enligt rektors beprövande.Närmast hade man tänkt sig att ur fonden bestrida för fattiga elever betungande utgifter i samband med de s.k. friluftsdagarna, men också utgifter, som visade sig nödvändiga för verksamt främjande av idrottslivet inom läroverket.Jag vill också erinra mig, att jag vid några tillfällen ur fondens behållning utanordnade understöd åt fattiga landsortsynglingar, som inskrivits vid läroverket men vilkas bostads- och kostförhållanden voro så påfallande dåliga att de bedömdes utgöra ett väsentligt hinder för rätt tillgodogörande av undervisningen.Om under min rektorstid ett läroverkets sommarhem för rekreationsbehövande elever hade kommit till stånd, skulle understöd just därtill från fonden i lämplig form och till avsevärt belopp för mig ha tett sig som oavvisligt, detta på grund av min bestämda övertygelse, att utgifter till främjande av obemedlade ungdomars fysiska rekreation i allra högsta grad innebära ett fyllande av fondens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för fysisk fostran
Organisationsnummer:802406-6311
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 Stockholm
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS