ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att till fullföljande av den verksamhet som bedrivs enligt bifogade historik ekonomiskt bidraga till i första hand- förstärkt kostersättning- personlig utrustning för elever- ersättning för förstört material-verktyg för elever- kostnad för att stimulera eleverna att bli goda yrkesmän- övriga med syftet förenliga ekonomiska bidrag som styrelsen är överens om.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för främjande av yrkesutbildning inom gymnasieutbildningen i Norrköping, bygg- och anläggningsteknisk verksamhet, Byggfonden.
Organisationsnummer:825002-1386
Adress:
  • Norrköpings Byggmästareförening
  • Södra Promenaden 115
  • 602 34 Norrköping
Telefonnummer:011-237537
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:799 596 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS