ÄNDAMÅL

Kungl. Musikhögskolan skall i första hand använda avkastningen för inköp av ett – såvitt möjligt – fullständigt exemplar av noter till Franz Berwalds kammarmusikverk. Noterna skall utdelas såsom premier till förtjänta elever i Kungl. Musikhögskolans klass för ensemblespelning. Därest efter inköp av föreskrivna notverk något belopp skulle kvarstå av den årliga avkastningen, skall det ankomma på Kungl. Musikhögskolan att bestämma, om detta antingen skall läggas till kapitalet, användas till inköp av grammofoninspelningar av Franz Berwalds verk eller förvärv av noter till andra hans musikverk än som ovan angivits. Inköpta grammofonskivor eller notverk skall utdelas som premier på sätt ovan föreskrivits.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Franz Berwalds minne
Organisationsnummer:802407-8647
Adress:
  • Kungl. Musikhögskolan
  • Box 27711
  • 115 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-161800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS