ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig medicinsk forskning inom forskning om blodsjukdomar vid hematologiska sektionen, Centrum Medicin, Malmö Allmänna Sjukhus. Ändamålet kan tillgodoses bl a genom utgivande av bidrag, stipendier eller andra ersättningar avsedda att täcka kostnader för forskningsverksamhet, studie- och kongressresor, anskaffande av litteratur eller vetenskapliga apparatur. Bidrag må även utges till inbjudna gästforskare och föreläsare. Bidrag må också ifrågakomma vid utgivandet av vetenskapliga handlingar eller andra publikationer inom ovannämnda forskningsområde.För att tillgodose stiftelsens ändamål må, sedan förvaltnings- och andra uppkommande kostnader betalats, såväl avkastningen av stiftelsens tillgångar som själva kapitalet, tagas i anspråk, allt i den mån stiftelsens styrelse så beslutar.Det skall stå styrelsen fritt att, i den mån så finnes lämpligt, kapitalisera successivt till stiftelsen influtna medel, såsom donationer, bidrag, gåvor, räntor eller annan avkastning.Om donation eller bidrag till stiftelsen är förenad med särskilda villkor såvitt avser dispositionen av donerade medel skall dessa villkor gälla oavsett vad som ovan stadgas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för forskning om blodsjukdomar i Malmö
Organisationsnummer:846005-8400
Adress:
  • Ingemar Turesson
  • Universitetssjukhuset MAS
  • 205 02 MALMÖ
Telefonnummer:040-33 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:700 957 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS