ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin, att främja vetenskaplig forskning inom det grafiska området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för de grafiska yrkenas främjande
Organisationsnummer:802007-5233
Adress:
  • Grafiska Företagen
  • Box 55525
  • 10204 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7626800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 306 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS