ÄNDAMÅL

Årsavkastningen skall – efter ovannämnda avdrag – användas för utgivande av bidrag till verksamhet med barn och ungdomars vistelse på Stockholms stads sommargårdar.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.Avkastning som inte skall användas skall reserveras för utdelning under kommande år.Lämplig hänsyn skall tagas till urkundsföreskrifterna för de i samfonden ingående donationsfonderna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för barnkoloniändamål
Organisationsnummer:802016-6412
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS