ÄNDAMÅL

Att verka för att största möjliga utdelning från fonden kan göras till förmån för Örebro läns landstings cancerfond, för att möjliggöra för den senast nämnda fonden att på ett kraftfullt sätt arbeta med att stödja forskning i kampen mot cancer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Amalia (Malin) Adolfina Gustavssons och Ester Maria Gustavssons samt Anna Viktoria (Tora) Gustavssons minnesfond, Särfond 34
Organisationsnummer:875002-3700
Adress:
  • Örebro läns landsting
  • Box 1613
  • 701 16 ÖREBRO
Telefonnummer:019-602 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:403 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS