ÄNDAMÅL

1. Stiftelsens grundläggande målsättning är att försöka skapa materiella och organisatoriska förutsättningar för att människor, som skrivs ut eller redan är utskrivna från psykiatriska sjukhus, skall kunna stödja varandra så att de bättre klarar ett liv utanför institutioner, kan få en meningsfull sysselsättning och kan leva ett rikare socialt liv samt därigenom gemensamt förebygga återintagning till psykiatrisk vård. Stiftelsen arbetar enligt Fountain House – modellen och följer de riktlinjer för klubbhusverksamheten som utarbetats och antagits internationellt. 2. Att dela med sig av den kunskap man får om psykosocial rehabilitering till såväl instanser inom den psykiatriska vården, sociala verksamheter och till andra intresserade samt även fungera som elev- och praktikplats för yrkesmänniskor av skilda kategorier inom rehabiliteringsarbetet mot psykisk ohälsa. 3. Att genom ständigt pågående utvärdering mäta effektiviteten i den egna verksamheten för att kunna på så sätt försöka klargöra vad som ger det bästa stödet för medlemmens strävan till en återanpassning i samhället utanför institutioner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fountain House Stockholm
Organisationsnummer:802009-1370
Adress:
  • Box 4051
  • 102 61 Stockholm
Telefonnummer:08-7140160
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS