ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta stiftelsens fasta egendom, byggnader och inventarier. Stiftelsen skall förvalta sin egendom på ett sådant sätt att- området görs till ett representativt centrum för olika aktiviteter i bruksmiljö på konstens och kulturens område- byggnaderna görs tillgängliga för visningar och utställningar under iakttagande av tillämpliga säkerhetssynpunkter- utställningar görs av museiföremål som är att hänföra till äldre tiders verksamhet samt att dessa hålls samlade och väl vårdade- området görs till centrum för olika aktiviteter inom turismens och friluftslivets område.Om så bedöms lämpligt får delar av området eller byggnader hyras ut för annan verksamhet samt ett på bilagd karta särskilt utmärkt område avyttras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Forsbacka Bruk
Organisationsnummer:885001-6398
Adress:
  • Stentorpsvägen 9
  • 818 42 FORSBACKA
Telefonnummer:026-30303
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:542 876 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS