ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att till förmån för den fria opinionsbildningen främja borgerliga landsortstidningars verksamhet.Detta ändamål skall tillgodoses främst genom att äga, förvalta och fördela aktier i bolag, som ha till ändamål att genom service, samordning eller central handläggning av gemensamma angelägenheter nedbringa tidningsföretagens omkostnader, att genom direkt eller indirekt innehav och förvaltning eller förhyrning av fast egendom tillhandahålla för sådan verksamhet erforderliga lokaler.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Förenad Landsortspress
Organisationsnummer:802001-1329
Adress:
  • FLT Media AB
  • 105 31 Stockholm
Telefonnummer:08-54519900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS