ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall en tiondel läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen användes till förmån för eleverna vid gymnasieskolan. Skolstyrelsen beslutar om medlens fördelning efter förslag av personalkonferenserna. Avkastningen skall företrädesvis användas för åtgärder ägnade att främja elevernas trivsel i skolan, stipendier till i första hand mindre bemedlade elever samt för inköp av materiel, till vilket kommunen ej anslagit medel. Avkastningen får ej användas för ändamål som skall tillgodoses genom anslag från stat eller kommun. Avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Mariestads gymnasieskolas samfond
Organisationsnummer:866001-1159
Adress:
  • 542 86 Mariestad
Telefonnummer:0501-755000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS