ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja ickevåldskamp som syftar till total avrustning av vapen och vapensystem, företrädesvis med anknytning till plogbilsrörelsen. Stiftelsen kan även ge stöd åt enskilda ickevåldsaktivister som drabbas av utmätning till följd av sitt ickevåldsarbete.
Stiftelsen ska också stödja nystartatandet av icke-hierarkiskt organiserade kollektiva projekt som bidrar till att bygga en levande fredskultur baserad på global rättvisa och ekologisk balans. Företräde ska ges till projekt som utvecklar direktdemokratiska beslutsformer baserat på konsensus och som planerar att verka långsiktigt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Ickevåld och Fredskultur
Organisationsnummer:857501-0155
Adress:
  • Ingemar "Igge" Olsson
  • Rydebacke 31
  • 438 95 Hällingsjö
Telefonnummer:0703-980664
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS