ÄNDAMÅL

Den årliga räntan av 5/6 delar av kapitalet utgår såsom stipendium, varemot räntan å övriga beloppet användes till kapitalets förstärkande, och äga Nationens Inspektor och Seniorer bestämma angående användningen av räntan på de sålunda förstärkta kapitalet för det av givarna därmed åsyftade ändamålet.Stipendiet utgår med halva årsbeloppet vid varje termins slut, bortgives efter minst 14 dagars förutgången ansökningstid av Nationens Inspektor och Seniorer å sammankomst före höstterminens sista ordinarie landskap för tvenne år i sänder till någon för flit och ordentlighet känd, behövande nationsmedlem, med företräde under lika kvalifikationer i övrig för nationsmedlem bördig från Gävle.Stipendiat skall för att få behålla stipendiet minst tvenne månader varje lästermin, under den tid, för vilken han är till stipendiat utsedd, vid Universitetet vistas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Gefle Stipendium
Organisationsnummer:802480-8522
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-66 61 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS