ÄNDAMÅL

Främja utbildning om och utbredning av naturrätten och de grundläggande värden och den människosyn som hör ihop med den. Naturrätten kommer till uttryck i exempelvis FNs deklaration och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Stiftelsen knyter därmed an till en lång etisk tradition med bred internationell bas. På detta vid kan stiftelsen bidra till ett gott samhälle där alla människor får ökade möjligheter att förvekliga grundläggande värden så som liv, hälsa, frihet och att få bemötas med respekt och värdighet. Verksamheten består av främjande av, men också i egen regi framtagande, spridande och tillhandahållande av utbildning, föreläsningar, konferenser, debatter, trycksaker et cetera om naturrätt, etik och människosyn. Vidare består arbetet av i egen regi skapande och tillhandahållande av ett utbildningsprogram, för att verka för sunda attityder och respektfullt bemötande av alla i samhället, oavsett olikheter, till exempel vad gäller språk, kultur, etnicitet, religion, sexuell läggning, kön, ålder, funktionsförmåga, psykologisk känslighet, social bakgrund, politisk åsikt, utbildning eller ideologisk övertygelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Etik och Människosyn
Organisationsnummer:802480-8936
Adress:
  • Peter Iggfält
  • Tistelgången 1
  • 431 64 Mölndal
Telefonnummer:076-1011260
E-post:peter.iggfalt@hotmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:129 048 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS