ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att med anslag stödja forskning, utbildning och undervisning inom följande områden:1. Förebyggande verksamhet med målsättning att bibehålla arbetsförmåga hos tjänstemän och företagare;2. Rehabilitering av långtidssjukskrivna tjänstemän och företagare samt3. Övriga verksamheter som har till mål att minska samhällets kostnad för långtidssjukskrivna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för en hållbar arbetsmiljö och hälsa
Organisationsnummer:802423-9025
Adress:
  • Prevent
  • Södermalmsallén 36
  • 118 28 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4020200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS