ÄNDAMÅL

Att utdela ekonomiska bidrag till personer som aktivt för de folkmusikaliska traditionerna efter Viksta-Lasse vidare. Bidrag, eller stipendier, må lämnas till stöd för utbildning, studier och undervisning inom ovan nämnda tradition, eller forskning kring densamma. Fonden skall a) användas till att skapa ett minnesmärke över Leonard Larsson i form av skulptur, relief el dyl, uppställt i anslutning till Viksta kyrka eller hembygdsmuseet. Om detta projekt av någon anledning icke kan realiseras, eller om medel återstår, då nämnda projekt slutförts, skall avkastningen av fondens medel b) användas till ekonomiska bidrag eller stipendier till personer, som på ett förtjänstfullt sätt för Viksta-Lasses spelmanstraditioner vidare. Fondens årliga avskastning skall, till dess definitivt beslut om fondens användning tagits och satts i verkställighet, läggas till kapitalet. Fördelning av fondens årliga avkastning, om fonden icke förbrukats anligt a) här ovan, bestämmes av styrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fonden till Viksta-Lasses minne
Organisationsnummer:802481-3373
Adress:
  • Nynäs 45
  • 743 74 Björklinge
Telefonnummer:070-6105990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS