ÄNDAMÅL

Fondens disponibla avkastning är avsedd att befrämja reumatologisk forskning vid Karolinska sjukhuset, t ex i form av- ledighet för forskning- publikationsstöd- studieresor- kurs- och konferensdeltagande- bidrag till anskaffning av materiel och utrustning för speciella ändamål- inbjudan av gästföreläsare

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen fonden för reumatologisk forskning
Organisationsnummer:802407-3226
Adress:
  • Stockholms läns landsting
  • Box 22550
  • 104 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7374344
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS