ÄNDAMÅL

Ändamålet är inrättande av en gästprofessur i ekonomi vid Göteborgs Universitet. Fondens årliga avkastning får användas till lönekostnader för innehavare, kostnader för sekreterare och assistent, sociala avgifter och andra kringkostnader, som är nödvändiga för att inte någon kostnad för statsverket skall uppkomma.Styrelsen för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, eller vid en eventuell framtida omorganisation närmast motsvarande organ, skall inbjuda verkligt framstående utländska forskare på professorsnivå inom något av ämnesområdena företagekonomi, nationalekonomi och statisitk att för viss tid undervisa och forska i Göteborg.Under den tid professuren inte är besatt med någon innehavare, skall hela avkastningen läggas till kapitalet. När professuren är besatt, skall den del av avkastningen som inte gå åt också läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fonden för Erik Malmstens gästprofessur i ekonomi vid Göteborgs Universitet
Organisationsnummer:857501-4181
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-786 3052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 194 959 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS