ÄNDAMÅL

Av avkastningen skall årligen först 1/10 läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen skall överlämnas till Eskilstuna samfällda kyrkoråd att användas till understödjande av sådan välgörande och humanitär verksamhet inom staden, som icke skall bekostas av allmänna medel. Så länge föreningen Eskilstuna Folkskolas Sommarkolonier är i behov av understöd för utövande av sin nuvarande verksamhet, önska vi att denna förening framför andra kommer i åtanke vid utdelande av understöd från fonden. Andra ändamål, som vi tänkt oss skola främjas genom fonden äro t.ex. det frivilla församlingsarbetet och hjälp åt konvalescenter från lungtuberkukossanatorier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Folkskoleinspektör P Aug Pettersson och hans hustru Hilda f Björlin Fond
Organisationsnummer:818001-0814
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS