ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål 1. att genom tillvaratagande och behållande i flygdugligt skick av företrädesvis äldre transportflygplan, åt kommande generationer bevara levande kunskaper om flyghistorisk utveckling; samt 2. att genom upplåtelse av stiftelsens flygplan för flygning stimulera intresset från allmänheten för flyghistoriska frågor ävenom bidragsvilja och nyrekrytering av den omförmälda stödföreningens medlemmar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Flygande Veteraner
Organisationsnummer:802011-6904
Adress:
  • Flygplatsinfarten 39
  • 168 67 Stockholm
Telefonnummer:8295033
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:150 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS