ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som målsättning att bygga, äga och förvalta en moské och ett kulturcentrum i Fisksätra Centrum samt att bedriva verksamhet gemensam för alla islamiska trosbekännare, avsedd att främja deras trosutövning i Nacka kommun. För att nå sina syften har stiftelsen följande verksamhet:- Stiftelsen har som huvuduppgift att skapa förutsätningar för muslimer i Nacka kommun.- att förrätta bön, fredagsbön, högtidsbön samt ordna möjlighet för vigsel, begravning och familjerådgivning.- främja studier i islam för barn, ungdomar och vuxna.- skapa förutsättningar för muslimer i Nacka för mer delaktighet i samhällsbygget.- att skapa förutsättningar för större engagemang för muslimska kvinnor i föreningslivet.- verka för aktivt engagemang i det svenska samhället.- att arbeta för större acceptans av islam i det svenska samhället, genom att informera om Koranen och profetens tradition.- att arbeta för ett samhälle fritt från tobak, alkohol och droger.- att aktivt arbeta för integration och social sammanhållning i vårt multikulturella samhälle.- att informera om islam som en monoteistisk, fredlig, human och demokratisk religion som aktivt stöder samexistens mellan olika religioner och etniciteter.- att organisera pilgrimsresor. Att samarbeta med nationella och internationella politiska partier såväl som fackföreningar och andra organisationer i allt som passar in i vår målsättning samt främjar samhällets bästa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fisksätra-Moskén
Organisationsnummer:802477-4872
Adress:
  • Braxengatan 1 lgh 1302
  • 13342 Saltsjöbaden
Telefonnummer:0700-47 66 62
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS