ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Därefter skall erläggas kostnader för vård av makarna Viktors grav – dock högst till så stort belopp som motsvarar J F Viktors och hans hustrus donations del i samfondens avkastning. Disponibel avkastning skall användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i Finspångs kommun som – belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit – belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott – stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola – hjälp åt elever för studier eller studieresa inom eller utomlands – studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål – förvärv av undervisningsmaterial.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond
Organisationsnummer:825003-1385
Adress:
  • Finspångs kommun
  • 612 80 FINSPÅNG
Telefonnummer:0122-85000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:434 699 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS