ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till syfteatt för framtiden bevara den kulturhistoriskt värdefulla egendom, som anslagits till stiftelsen,att där inrätta ett kraftverkstekniskt museum, som speglar elektrifieringens tekniska utveckling och samhälleliga betydelse i Skelleftebygden och sprida kännedom därom samtatt förvalta till stiftelsen anslagen, upplåten eller senare förvärvad egendom och i lämplig omfattning hålla denna tillgänglig för allmänheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Finnfors kraftverksmuseum
Organisationsnummer:894700-9927
Adress:
  • Skellefteå Kraft
  • 931 80 Skellefteå
Telefonnummer:070-5172573
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:45 116 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security