ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till syfte att för framtiden bevara den kulturhistoriskt värdefulla egendom, som anslagits till stiftelsen, att där inrätta ett kraftverkstekniskt museum, som speglar elektrifieringens tekniska utveckling och samhälleliga betydelse i Skelleftebygden och sprida kännedom därom samt att förvalta till stiftelsen anslagen, upplåten eller senare förvärvad egendom och i lämplig omfattning hålla denna tillgänglig för allmänheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Finnfors kraftverksmuseum
Organisationsnummer:894700-9927
Adress:
  • Skellefteå Kraft
  • 931 80 Skellefteå
Telefonnummer:070-5172573
E-post:anne-marie.ershammar@skellftekraft.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:69 288 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS