ÄNDAMÅL

Resterande kvarlåtenskap skall tillfalla Vänersborg-S:a Dals lokalförening av FUB ( Föreningen för utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna). Varvid behållningen skall placeras i en stiftelse som varje år utdelar 90 % av avkastningen till de utvecklingsstördas fritidsverksamhet och stå under länsstyrelsens kontroll och tillsyn. Stiftelsen skall heta Finnés minnesfond för utvecklingsstörda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Finnés minnesfond för utvecklingsstörda
Organisationsnummer:802426-1151
Adress:
  • FUB-lokalen
  • Ringgatan 14 A
  • 462 56  VÄNERSBORG
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 940 965 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS