ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja kulturellt arbete bland finlandssvenskarna i Sverige, liksom kulturella kontakter mellan svenska i Sverige och Finland. Kulturfondens syfte är att stärka gemenskapen mellan alla finlandssvenskar oavsett hemort och att stödja strävanden som är ägnade att sprida kännedom om Svenskfinland och om finlandssvenskarna i de båda länderna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Finlandssvenska Kulturfonden i Sverige
Organisationsnummer:802426-2530
Adress:
  • Lilian Larnefeldt
  • Vattentornsvägen 2 B
  • 181 56 Lidingö
Telefonnummer:08-7652406
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS