ÄNDAMÅL

I första hand till Ingegärd (Litta) Fryk av den behållna avkastningen under hennes återstående livstid samt i andra hand till Alingsås Hjälpförening årligen utbetala återstoden av avkastningen, vilken av föreningen årligen skall utdelas till fattigai Alingsås stad hemortsberättigade familjer och enskilda, tillhörande s.k, Pauvres Honteux och som icke åtnjuter fattigunderstöd av kommunen. Vid utdelningen av nämnda understöd, är det min önskan, att understödstagarnas namn i möjligaste mån icke bliva nämnda eller eljest bragta till allmänhetens kännedom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fimi Normans Fond
Organisationsnummer:857203-8027
Adress:
  • SEB, Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-7636205
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS