ÄNDAMÅL

Avkastningen från Filéenska testamentsfonden skall, sedan en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, efter beslut av rektor vid lärarhögskolan i Stockholm användas för att främja studier och forskning inom det specialpedagogiska området samt verksamhet i övrigt som gagnar området. Berättigade att söka medel ur fonden är personal och studerande inom den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Filéenska Testamentsfonden
Organisationsnummer:802406-0967
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162022
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS