ÄNDAMÅL

Återstående kvarlåtenskap skall, sedan minst 1/5 av årliga ränteavkastningen lagts till kapitalet till dess detsamma uppgår till 30.000 :- /trettiotusen/ kronor, då all vidare avsättning till kapitalet kan upphöra, återstående ränteavkastning vid jultiden utdelas i ej allt för små poster till behövande äldre skötsamma personer, män och kvinnor, s.k. pauvres honteux, inom Marstrand stad, med företrädesrätt för 1/ fröknarne Marie och Emeli Olán, vilka under sin återstående livstid årligen böra erhålla 100 :-/etthundra/ kronor vardera och 2/ för personer som kunna betraktas såsom mina närmaste fränder eller vänner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fil. doktor Olivus Östen Oláns och Berta Oláns minne
Organisationsnummer:853301-1667
Adress:
  • Torsby 170
  • 443 73 Kärna
Telefonnummer:0303-226831
E-post:anna-karin.tellestam@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS