ÄNDAMÅL

Av den behållna årliga avkastningen skall 1/10 läggas till fondens kapital. Fondens återstående avkastning delas i tre lika stora delar, som i jämnat krontal utgå såsom livstidsräntor en del till Fru Alice Trolle, född Grevinna Gyldenstolpe, så länge hon lever, och efter hennes frånfälle till hennes barn, så länge något av dem lever, en del till Mrs Phyllis Campbell, dotter till storbritanniske Envoyén Bax-Ironside och hans framlidna maka Märta, född Grevinna Gyldenstolpe, så länge Mrs Campbelllever, och en del till Kammarherren Greve Nils Gyldenstolpe, så länge hon lever, och efter hans frånfälle till hans barn, så länge något av dem lever. Den avkastningsel, som sålunda kan komma att tillfalla Grevinnan Trolles eller Greve Nils Gyldenstolpes barn, fördelas efter huvudtalet. I den mån samtliga livräntetagarna inom en släktgren med döden avgått, skall motsvarande tredjedel av avkastningen användas till understöd åt behövande. Den för varje år tillgängliga avkastningen fördelas i understöd å 600 kronor; eventuellt överskjutande belopp lägges till fondens kapital. Berättigade att söka understöd äro medlemmar av å svenska Riddarhuset introducerade ätter ävensom äldsta söner av huvudmän för de sedan den 6 juni 1809 adlade ätter med företrädesrätt, under lika förhållanden i övrigt, för dem som härstamma från någon av ovannämnda tre livräntetagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fersen-Gyldenstolpeska Fonden
Organisationsnummer:802000-8689
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS