ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att hedra Familjen Rosenberg jämte Emma Gross namn i ett judiskt tra­ditionellt ortodoxt sammanhang genom: 1.) Att i första hand anordna en kiddush för alla besökare i synagogan Adat Jeshurun, orgnr 802012-6705, Stockholm, eller den ortodoxa synagogan som trätt i dess ställe, till minnet av min, Ha nia Rosenbergs framlidne make Mattias Rosenberg samt en kiddush för min mor Emma Gross och vid mitt frånfälle en gemensam kiddush i min makes och mitt namn samt även vid Peter Rosenbergs frånfälle en kiddush i dennes namn, vid respektives yahrzeit. 2.) Att i andra hand tilldela min son, Peter Rosenberg månadsvis 25.000 kronor jämte det ytter­ligare penningbelopp som må erfordras för dennes särskilda tillkommande behov varvid stor hänsyn ska tas till Peter Rosenbergs egen utsaga, vid bedömningen av tillkommande behov, samt att 3.) i tredje hand vid Peter Rosenbergs frånfälle, utbetala 250.000 kronor i ett engångsbelopp till adwiga Ledwon, med adress för närvarande Skr Poczt 12, PI 32-602 Oswiecim Polen och att utbetala 100.000 kronor i ett engångsbelopp till Anna Klui, 32 Homestead Ln, Lincoln Park, New York 07035, USA. Dessa penninglegat ska vara mottagarnas enskilda egendom. et kapitalbelopp om 500.000 kr vilket ursprungligen tillskjutits Stiftelsen som stiftelsekapital må inte understiga 250.000 kr. I vart fall detta senare stiftelsekapital ska kvarstå i Stiftelsen för all framtid. Avkastningen av sagda stiftelsekapital ska fördelas på ovan nämnda kiddusher, enligt vad som stadgats härom. Eventuell överskjutande avkastning må tillskjutas stiftelsekapitalet eller ackumuleras för att uppfylla Stiftelsens ändamål. Efter min son Peter Rosenbergs frånfälle ska engångsbeloppen enligt punkten 3.) ovan först utbe­talas. Därefter ska eventuellt stiftelsekapital överstigande sagda 250.000 kr, d.v.s kvarstående tillgångars värde till 30 procent fördelas och tilldelas enligt följande: Föreningen Judiska Hemmet, org nr 802006-0011 Min bostadsrätt i Brf Morellträdet 16, org nr 769605-0991, eller ett belopp motsvarande dess värde efter att bostadsrätten försålts, med avräkning för skatt och försäljningskost­nader, ska tilldelas Förenade lsraelinsamlingen/Keren Hayesod, org nr 802006-1738. Mina därefter resterande tillgångar ska med vardera hälften av värdet fördelas och tilldelas: Traditionella Föreningen Adat Jeshurun, orgnr 802012-6705, vars ursprung är en synagoga i Hamburg, Tyskland Föreningen Chabad Lubavitch i Stockholm, orgnr 802411-1786.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Familjen Rosenbergs Minne
Organisationsnummer:802480-2129
Adress:
  • Hanna Rosenberg
  • Bergsgatan 35
  • 112 28  Stockholm
Telefonnummer:08-650 74 42
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS