ÄNDAMÅL

Fonden som skall bära namnet ”Familjen Nils Lindahls donationsfond”, skall förvaltas av Kungl. Medicinalstyrelsen. Den årliga avkastningen skall, sedan en tiondel (1/10) av densamma lagts till kapitalet, användas till understödande av medicinsk forskning rörande folksjukdomar i Sverige. Så länge något av våra nedannämnda åtta kusinbarn lever, skall förvaltas av Aktiebolaget Svenska Handelsbankens notariatavdelning i Stockholm. Behållna avkastningen skall delas i nio (9) lika delar, vilka årligen den 1 juli skola utbetalas till våra nedannämnda åtta kusinbarn. 1. Då någon av dem avlidit, skall den niondel av avkastningen, som tillkommit den avlidne, därefter tillfalla fonden. 2. Då den siste av de ovannämnda åtta kusinbarnen avlidit, skall kapitalet genast utlämnas till Kungl. Medicinalstyrelsen för att tillföras fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen familjen Nils Lindahls donationsfond
Organisationsnummer:102023-8752
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS