ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av tillgångarnas avkastning skall årligen, sedan därav betalts löpande utgifter samt 20% av behållningen tillagts fonden, resterande avkastning användas till hjälp åt svårt sjuka, behövande reumatiker i nordvästra Skåne, och då i första rummet till invalidiserade sådana, t.ex. kostnad för vistelse på reumatikerhem i sydligare, varmare klimat. Om något år sådant behov ej föreligger, kan tillgängliga beloppet fonderas tills sådant hjälpbehov finnes. Om i en framtid sådan hjälpverksamhet ej längre är aktuell får medlen användas till annan liknande hjälpverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Familjen Holmbergs donationsfond
Organisationsnummer:839400-3563
Adress:
  • SEB Private Banking
  • Stiftelser & Företag
  • 205 20 MALMÖ
Telefonnummer:040-667 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS