ÄNDAMÅL

Till Köpings stads förskönande och förbättrande samt delvis till dess underhåll, särskilt till stadens fullständiga övertagande av huvudgatorna, deras mest tidsenliga iståndsättande och renhållning, samt de sex utfartsvägarnas förbättrande och anbringande därå trottoarer av tuktad sten minst 1.000 meter utanför gatornas slut, anslås c:a 50%. Till barnbördshus, med låg och för mindre bemedlade ingen avgift, ävensom till barnhem och hem för nödställda mödrar med deras späda barn, varvid ingen hänsyn bör tagas till hemortsrätten, 7%. Till bidrag till inom stadssamhället bosatta, fattiga, strävsamma familjeförsörjare, som kämpa mot svårigheten att sammanhålla hemmet. oavsett i vilken samhällsställning de befinna sig, 4%. Till husmodersskolaför unga flickor, där bl a trädgårdsskötsel bör förekomma, 3%. Till bidrag till yrkesuppfostran och studier för mindre bemedlade barn, som äga goda anlag, 4%. Till sjukvård för mindre bemedlade nämligen frisängar i lasarett, dels å allmän sal, dels i halvenskilt rum, varvid hemortsrätt ej bör tagas i betraktand, men däremot uppmärksamhet fästes vid att personer, som äga att av annan åtnjuta fri sjukvård eller som tillhöra s k lösdrivarnes kategori, icke bör komma ifråga till denna förmån, 4%.úûFri sjukvård för mindre bemedlade inom stadsförsamlingen boende efter anvisning av en stadens tjänsteman, men med frihet för den sjuke att anlita vilken som helst läkare inom stadens område, 3%. Tandvård för fattiga och mindre bemedlade med samma villkor, som nyss sagts, 2%. Friplatser vid hälsobrunn och anställning av sjuksköterskor i fattiga hem, 2%. Till understöd åt behövande hantverksmästares och köpmäns familjer samt ett ålderdomshem för desamma, 4%. Till andra välgörande eller för staden nyttiga ändamål, 17%.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen familjen G A Roséns minne
Organisationsnummer:878500-7173
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • Drätselkontoret
  • 731 85 KÖPING
Telefonnummer:0221-25000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS