ÄNDAMÅL

Fonden tillhöriga medel skola av stadsfullmäktige disponeras för inköp och uppsättande på offentlig plats inom staden av konstverk, företrädesvis skulpturkonst. Konstverket bör vara av hög konstnärlig kvalitet och ha sådant utförande att det kan förstås av och glädja menig man. Förslag till inköp av konstverk framlägges av kulturnämnden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Falu Sparbanks fond för stadens prydande med konstverk
Organisationsnummer:883202-2837
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:295 260 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS