ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja breddad rekrytering till högre utbildning. Stiftelsen ska särskilt bidra till att skapa vägar till framgång i utbildnings- och yrkeslivet för personer med bakgrund i underrepresenterade grupper inom högre utbildning. Stiftelsen kan vidare stödja forskning och utbildning inom områden relevanta för ändamålet.

För fullgörande av stiftelsens ändamål äger styrelsen använda såväl avkastning som kapital. Kapitalet får dock ej förbrukas i dess helhet förrän tidigast sedan fem (5) år förflutit från stiftelsens bildande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen F1RST
Organisationsnummer:802482-4909
Adress:
  • P Capital Partners
  • Sturegatan 6
  • 114 35 Stockholm
Telefonnummer:070-730 69 55
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS