ÄNDAMÅL

Stipendiet skall delas ut till en flicka eller pojke, som är elev vid S:t Mikaels-skolan i Mora och användas till vidareutbildning och förkovran på valfritt sätt. Av avkastningen skall årligen 15% läggas till fondkapitalet. Resten, avrundat nedåt till närmaste 500-tal kronor, delas ut till elev på minst 3-årig teknisk eller naturvetenskaplig linje vid årsavslutningen i årskurs 3 – vid eventuell ombildning av gymnasieskolan – på de linjer, som ersätter ovan nämnda linjer. Om det belopp, som är tillgängligt för utdelning, är större än vid utdelningstillfället gällande basbelopp, läggs den del som överstiger basbeloppet, till fondkapitalet. Skulle utdelningsbeloppet bli så stort, som dubbla då gällande basbelopp, delas det på två stipendier osv. Stipendiet skall tilldelas en begåvad och fantasifull elev med utpräglade konstnärliga anlag (helst inom teater, dans, måleri, teckning och liknande, i andra hand även musik och sång).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eva Maria Winbergs stipendiefond
Organisationsnummer:802480-6120
Adress:
  • Mora kommun
  • 792 80 MORA
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:256 615 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS