ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall, genom sitt aktieinnehav i aktiebolaget Hyresgästerna i Öst AB, bereda Hyresgästföreningen, i första hand föreningens verksamhet i region Sydost, lokaler för administration och rekreation till rimliga priser. Med rimliga priser menas att prisnivån ska vara sådan att täckning endast sker för samtliga de kostnader som stiftelsen och Hyresgästerna i Öst AB har respektive år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eternellen
Organisationsnummer:822003-9831
Adress:
  • Hyresgästföreningen Västra Östergötland
  • Box 301
  • 581 02 LINKÖPING
Telefonnummer:013-4954400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:100 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS