ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är – att avkastningen får av mottagaren (Diabetesföreningen i Lidköping med omnejd) användas på det sätt som bäst tjänar mottagarens vid varje tillfälle uppställda mål och önskningar i överensstämmelse med det handlingsprogram, som gäller för stiftelsen. – att avkastningen användes till fromma för barn- och ungdomsverksamhet, för information till sådana kategorier och deras föräldrar eller vårdnadshavare, – att bereda barn och ungdom möjlighet att få rekreation och uppmuntran etc. – att mottagaren av avkastningen delar ut lämpliga belopp årligen till Diabetesföreningen i Lidköping med omnejd i syfte att föreningens medlemmar kan bli i tillfälle att åtminstone en gång per år – gärna flera gånger – träffas tillsammans, – att mottagaren avsätter lämpligt belopp att av lokala föreningens styrelse används som resebidrag till personer i styrelsen, vilka personer avser att bevista nationella eller internationella kongresser och dyl., – att av avkastningen avsättes lämpligt belopp till den eller de personer inom diabetesföreningen i Lidköping med omnejd, som ägnar sig åt uppsökande verksamhet hos enskilda, medlemmar eller ej, inom föreningens geografiska område, där det huvudsakliga syftet med den uppsökande verksamheten är att giva den som uppsöks kontakt med yttervärlden, – att av avkastningen kan utgå resebidrag till enskild medlem, som önskar deltaga i utövandet av idrott på nationell eller internationell bas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ernst och Margareta Wahrens Minnesfond
Organisationsnummer:869000-7284
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 398 654 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS