ÄNDAMÅL

Sedan 1/5 av den årliga behållna avkastningen lagts till kapitalet, må direktionen för Länslasarettet i Falköping efter framställning av någon av lasarettets överläkare använda återstoden för anskaffande av sådana apparater och instrument, vilka icke kunna anses ingå i lasarettets ordinarie utrustning och därför icke böra bekostas av landstingsmedel, men ändock befinnas vara av särskilt värde för lasarettets verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ernst Lundells fond för inköp av instrument
Organisationsnummer:866000-5128
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 560 686 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS