ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall först utgå en årlig livränta å 1.200 kronor, så länge (viss namngiven person) lever och gör anspråk å denna livränta. Efter hennes död går hela avkastningen av fonden till ensamstående personer med minderåriga barn bosatta i Hedvig Eleonora församling. Beloppet skall få bestämmas av vederbörande socialhjälpsstyrelse från fall till fall. Minst en tiondel av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet. Förekommer ingen sökande bosatt i Hedvig Eleonoras församling får utdelning i andra hand ske till ensamstående sökande med minderåriga barn bosatt i annan församling inom Östermalms kontrakt och i sista hand till sådan sökande bosatt i annan församling inom Östermalms, Norrmalms, Kungsholmens eller Södermalms stadsdel inom Stockholms kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ernst Hjalmar Björkmans fond
Organisationsnummer:802406-6287
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS