ÄNDAMÅL

Den årliga ränteavkastningen, beräknad efter lägst den räntesats, som af Upsala Universitet tillämpas vid förvaltning av stipendiefonder, skall användas för bestridande af hyreskostnader för ett möbleradt studentrum, kalladt ”Erkebiskop A.N. Sundbergs stipendierum”. Beträffande behörighet att söka och innehafva stipendierummet må gälla, hvad Smålands nation derom stadgar, hvarvid dock må iakttagas, att företräde tillerkännes den, som egnar sig åt studiet af klassiska språk, om sökanden i öfvrigt fyller de uppställda villkoren. Stipendiat utses på det sätt Smålands nations statuter för bostadsstipendier angifva.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erkebiskop A.N. Sundbergs stipendiefond
Organisationsnummer:802426-6648
Adress:
  • Smålands nation i Uppsala
  • Sankt Larsgatan 5
  • 753 11 UPPSALA
Telefonnummer:018-131854
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS