ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att, främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom utdelning av stipendier och bidrag till sådan forskning, som i första stycket sägs, däribland jämväl bidrag till utgivande av vetenskapliga avhandlingar eller andra publikationer på ifrågavarande område samt utdelning av premier för särskilt förtjänstfull vetenskaplig insats på samma område, avsedda såsom uppmuntran till fortsatt vetenskaplig forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik Wellanders Fond
Organisationsnummer:802007-3139
Adress:
  • Språkrådet
  • Box 20057
  • 104 60 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4424200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS