ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall en femtedel läggas till kapitalet. Utdelningen skall användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i Örebro kommun, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik Åqvists stipendiefond
Organisationsnummer:875001-4493
Adress:
  • Örebro kommun
  • Box 300 50
  • 701 35 ÖREBRO
Telefonnummer:019-21 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 937 846 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS