ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall årligen 10% läggas till kapitalet. Återstående del av fondens avkastning skall årligen utdelas till studerande vid institutionen för ekonomi och statistik och/eller till forskning inom det lantbruksekonomiska området. I båda fallen skall utdelningen vara begränsad till studier och forskning inom det egentliga jordbruket. Finns något år ej någon kvalificerad sökande, eller stipendiet av annan anledning ej anses böra delas ut, läggs hela avkastningen till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik Månssons fond till Lars Folkessons Minne
Organisationsnummer:817604-8471
Adress:
  • SLU:s stiftelseförvaltning
  • Box 7086
  • 750 07 Uppsala
Telefonnummer:018-67 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS