ÄNDAMÅL

Avkastningen från fonden, sedan ett inflationstäckande belopp tillförts kapitalet, skall i första hand årligen utdelas till musikstuderande inom nämnda ämnesram. I andra hand kan fondmedel användas till anordnande av konserter, varvid något av testators verk må förekomma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik Alvins Minnesfond
Organisationsnummer:802424-1542
Adress:
  • Kungl. Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4071800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS