ÄNDAMÅL

Insamlade medel ska bilda en fond, som ska bära Eric Wallers namn och vars avkastning ska användas för att stödja forskning och studier rörande västsvensk växtodling. Lantbruksklubben får härmed anhålla, att Skaraborgs läns hushållningssällskap måtte åtaga sig att förvalta ”Eric Wallers fond” enligt följande: Av fondens årliga avkastning läggs 10 % till kapitalet. Då tillgängligt belopp så tillåter, ska disponibla avkastningen i poster om lägst 1 000 kronor utdelas för ändamål, avseende växtodling och då i första hand växtförädling eller utsädesodling. Företräde bör därvid lämnas åt personliga stipendier för forskning och studier – även studieresor – inom dessa verksamhetsfält. Fonden ska stå öppen för hela västra Sveriges – utsädesföreningens och frökontrollanstaltens verksamhetsområde – men bör avkastningen minst varannan gång utdelas inom Skaraborgs län. Då utdelningen ska ske har sällskapet att ledigförklara stipendiet och att på lämpligt sätt bekantgöra detta inom det ifrågavarande området. Det står sällskapet fritt att, sedan 50 år förflutit från överlämnandet, ompröva fondens användning och att besluta om annan disposition eller fondens upphörande, varvid sällskapet äger övertaga fondmedlen. Fondmedlen överlämnas till Hushållningssällskapet den 11 augusti 1959 och utgör då 18.040 kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eric Wallers fond
Organisationsnummer:802479-0092
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Järnvägsgatan 18
  • 532 30 Skara
Telefonnummer:0511-24800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:218 183 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS