ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning och informationsspridning om småföretagens förutsättningar att bidraga till näringslivets dynamik. Vidare skall stiftelsen utgöra en länk mellan forskning och beslutsfattande på nationell, regional och lokal nivå. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Anslagen till forskning kan avse såväl planering av forskningsprojekt som genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Entreprenörskapsforum
Organisationsnummer:875002-4344
Adress:
  • Örebro Universitet
  • 701 82 ÖREBRO
Telefonnummer:019-33 37 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:46 624 021 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS