ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja – Omsorg om barn och ungdom – Social hjälpverksamhet – Utbildning – Sjukvård – Vetenskaplig forskning – Miljö- och naturvård – Avslöjande politisk verksamhet som främjar s.k. Whistleblowers. – Annan likvärdig välgörande verksamhet som bidrar till skydd, hjälp och stöd till människor, djur och natur. Styrelsen har rätt att fritt fördela stiftelsens insatser inom angivna ändamål, och kan således under viss tid lägga inrikta hela sin verksamhet på ett eller ett begränsat antal områden. Stiftelsen ska fullgöra ändamålet genom att ur sin avkastning lämna stöd och bidrag till olika verksamheter, men kan också fullfölja sitt ändamål genom att investera sitt kapital i bolag, eller annan association, som bedriver altruistisk verksamhet som överensstämmer med stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan i framtiden i viss utsträckning verka för att stiftelsen tillförs ytterliga kapital, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Engelbert Foundation for social entrepreneurship
Organisationsnummer:802480-1659
Adress:
  • Box 411
  • 11173 Stockholm
Telefonnummer:0708-622186
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS