ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamålatt initiera, bedriva och stödja energiteknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet,att inom energiteknikområdet bedriva och stödja utbildningsverksamhet kring aktuella teknik- och utvecklingsfrågor,attbedriva och stödja produktutvecklingsverksamhet och tillämpad forskning för att därigenom verka för utveckling av nya tillämpningar och nya produkter inom energiteknikområdet samtatt verka för att utvecklingen inom energiteknikområdet sker med särskilt beaktande av miljöaspekter vad gäller såväl utbildning och forskning som praktiska tillämpningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Energitekniskt Centrum i Piteå
Organisationsnummer:898800-7905
Adress:
  • Kunskapsallén 14, att: Sanne
  • 941 63 PITEÅ
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 602 515 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS